Skip to content

Důležité odkazy

👉 Mimo ordinační dobu zajišťuje vyšetření při akutních obtížích Lékařská služba první pomoci, která funguje u Dětského oddělení v Mladé Boleslavi.

  • Dětská pohotovost – otevírací doba:
  • pracovní dny: 17 – 22 hod.
  • víkendy, svátky: 8 – 22 hod.
  • tel.: 326 742 706 /možnost i telefonické konzultace /

👉 Rychlá zdravotní pomoc: telefon 155

Volejte při náhlém ohrožení života, zástavě srdce, dechu, bezvědomí, autonehodě, těžké alergické reakci nebo po těžkém úraze.

👉 Toxikologická laboratoř – Na Bojišti 1, Praha 2 www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi,
rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402.
Je potřeba nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. 


👉 Mykologická poradna –  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842. Je potřeba nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. 

👉 Při problémech s drogami – Centrum krizové intervence, Bohnice  – www.bohnice.cz, tel.: 284016110 / pomoc je dostupná telefonicky 24 hodin/